Αναπληρωτής Ταμίας

O Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου είναι Οικονομολόγος Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ν.Ο.Π.Ε, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο Ειδικευσης στην «Φορολογία και Ελεγκτική», από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών και Δίπλωμα στις Διαπραγματεύσεις (Diploma in Negotiations DIN) από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται  από το 2006 ως Υπεύθυνος Πιστωτικού Ελέγχου και Εισπράξεων στην εταιρεία Medtronic Hellas Iατρικά Μηχανήματα Α.Ε.Ε με κύριες αρμοδιότητες την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου για το σύνολο του πελατολογίου της εταιρείας καθώς και την είσπραξη των απαιτήσεων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε συμφωνίες διακανονισμού οφειλών και διαχείρισης απαιτήσεων.

Είναι Μέλος των Συνδέσμων Ανωτάτων Στελεχών Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου (HCRMA), της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδας (ΕΝΔΙΕ), της Ελληνικής Ένωσης Management Υπηρεσιων Υγείας (EEMYY),του Οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος και διαθέτει Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού A΄ τάξης.

Back to Top