Αρχική

Φίλες και Φίλοι,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά, σας υποδεχόμαστε στον διαδικτυακό τόπο της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδας – ΕΝ.ΔΙ.Ε., η οποία αποτελεί την υλοποίηση του οράματος μιας μικρής ομάδας ανθρώπων, που στην πορεία ενισχύθηκε από την αρωγή των ιδρυτικών μελών της.
Σκοπό της ΕΝ.ΔΙ.Ε. αποτελεί, η προαγωγή της διαπραγματευτικής διαδικασίας, η αναγνώριση της αξίας της και η εφαρμογή της τόσο σε ατομικό (προσωπικό, επαγγελματικό, κοινωνικό) όσο και σε συλλογικό (εθνικό, εταιρικό) επίπεδο.
Η μονίμως υπάρχουσα “σύγκρουση” επιβάλλει την γνώση και εφαρμογή τεχνικών διαπραγμάτευσης, με στόχο την ειρηνική επίλυση των διαφορών και την επίτευξη συμφωνίας, την επίτευξη κοινωνικής, εργασιακής και οικογενειακής ειρήνης, την πρόληψη της εγκληματικότητας και την διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων, προς όφελος των εθνικών συμφερόντων, του επιχειρηματικού κόσμου, του κοινωνικού συνόλου και τελικά του πολίτη.
“Μαθαίνουμε να μιλάμε, αλλά όχι να επικοινωνούμε, και αυτό μας έχει οδηγήσει σε τόση χωρίς νόημα προσωπική και κοινωνική δυστυχία”. Η επικοινωνία αποτελεί “θεμέλιο λίθο” της διαπραγμάτευσης, η οποία είναι μία σειρά από δεξιότητες, τις οποίες πρέπει να κατέχουμε. Η διαπραγμάτευση είναι στρατηγική και προγραμματισμός, απαλλαγμένα από στερεότυπα, προκαταλήψεις και καθηλώσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή στοχεύουμε με συνεργασίες επιστημόνων, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο στηρίζει τις τεχνικές της διαπραγμάτευσης, όπως νομικούς, εγκληματολόγους, κοινωνιολόγους ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κ.α., καθώς και με επιστημονικά ιδρύματα, φορείς, σωματεία που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.
Για την ΕΝ.ΔΙ.Ε. αποτελεί όραμα και στόχο η διάδοση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ως μέσο για την ικανοποίηση τόσο των κοινών και αμοιβαίων, όσο και των αντικρουόμενων συμφερόντων και κατά τέτοιο τρόπο ώστε, “να διαπραγματευόμαστε πιο αποτελεσματικά διότι πρέπει και το αποτέλεσμα να είναι ανθεκτικό για να έχει διαχρονικότητα και αξία”.
Καλή πορεία και καλή επιτυχία στον υπέροχο κόσμο των διαπραγματεύσεων.

Ανδρέας Δ. Κωνσταντακόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΝ.ΔΙ.Ε.

Back to Top